ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศศาลแรงงานกลาง เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุระบบชุดประชุมขนาด 25 ที่นั่ง (ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2)
เอกสารแนบ