ข่าวประชาสัมพันธ์

อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓ ตรวจเยี่ยมและหารือข้อราชการ

อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓ ตรวจเยี่ยมและหารือข้อราชการ
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559  นายสมยศ  กอไพศาล ผู้พิพากษาหัวหน้า
ศาลแขวงนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาศาล ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาล
และคณะเจ้าหน้าที่ศาลร่วมต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓  พร้อมคณะตรวจเยี่ยมและหารือ
ข้อราชการศาลแขวงนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559” ณ อาคารศาลแขวงนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา