ข่าวประชาสัมพันธ์

ศาลจังหวัดสตูล ร่วมกับ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูล จัดโครงการ ?การซักซ้อมแผนป้องกันเหตุร้ายและระงับอัคคีภัย ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙?

ศาลจังหวัดสตูล ร่วมกับ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูล จัดโครงการ ?การซักซ้อมแผนป้องกันเหตุร้ายและระงับอัคคีภัย ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙?
เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นางดวงนภา อุทัยพันธ์ เรือนแก้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสตูล พร้อมด้วยบุคลากรศาลจังหวัดสตูล ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพนายเยื้อน  ถิระวุฒิ บิดาของนายนฤพนธ์  ถิระวุฒิ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา ณ วัดคลองเปล ตำบล คอหงส์  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


เอกสารแนบ