หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวล่าสุดข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

741

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559  นายสมยศ  กอไพศาล ผู้พิพากษาหัวหน้า ศาลแขวงนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาศาล ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาล และคณะเจ้าหน้าที่ศาลร่วมต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓  พร้อมคณะตรวจเยี่ยมและหารือ ข้อราชการศาลแขวงนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559” ณ อาคารศาลแขวงนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

อ่านข่าว


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ